ราคา Bitcoin ตกลง 13% ขณะที่ Altcoin ตัวอื่นยังคงเพิ่มขึ้น

ราคา Bitcoin ตกลง 13% ขณะที่ Altcoin ตัวอื่นยังคงเพิ่มขึ้น

ราคา ของ Bitcoin ในวันนี้ได้มีตกลงมา 13% โดยอยู่ในระดับ 29,000 ดอลลาร์ ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลทางเลือก (Altcoin) อื่น ๆ นั้นยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสวนทางกัน หลังจากที่มีการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของ ราคา Bitcoin ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในตอนนี้มูลค่าของมันก็ได้ตกลงมา 13% อยู่ที่ระดับ 29,000 ดอลลาร์ (866,143 บาท) ขณะเดียวกันสกุลเงินดิจิทัลทางเลือก (Altcoin) ที่ได้รับอาณิสงค์ไปก่อนหน้านี้ ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสวนทางกับสกุลเงินหลัก

อ้างอิงจากข้อมูลจลาดแลกเปลี่ยนของ CoinDesk 20 นั้น 

ภายในระยะเวลาที่ผ่านมาราคาของ Bitcoin ได้ลดลงไปภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 34,347 ดอลลาร์ (1,025,601 บาท) โดยเป็นการลดลงไป 4,000 ดอลลาร์ (119,440 บาท)

ทำให้มูลค่าตกลงอยู่ในระดับ 29,000 ดอลลาร์ (866,143 บาท) โดยในขณะนี้นั้นราคาก็ได้ดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่ 31,558 ดอลลาร์ (942,321 บาท)

Matthew Dibb, ผู้ร่วมก่อตั้ง, และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของ Stack Funds ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่า “Bitcoin นั้นต้องการตั้งต้นใหม่เป็นอย่างมาก ภายหลังจากช่วงเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยน และอัตราการลงทุนในหลายพื้นที่ ทำให้การเสริมรากฐานมูลค่าในเบื้องต้นภายในระดับมูลค่าในปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่จำเป็น”

โดยอัตราการลงทุนของ Bitcoin นั้นได้กระโดดสูงขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ 11 เดือนอยู่ที่ 0.137% ในช่วงเช้าวันนี้ แต่นั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการลดราคาลง เหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยการฉุดดึงลงไปนี้ กลับส่งผลแก่อัตราการลงทุนให้ลงไปแค่ 0.122% เท่านั้น

Michaël van de Poppe นักวิเคราะห์และนักลงทุน ได้มองว่า การปรับตัวของมูลค่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่การเพิ่มขึ้นที่มากเกินไปในแนวตั้ง และเขายังได้กล่าวเิ่มเติมอีกว่า “อีกความเป็นไปได้หนึ่งก็มาจาก การที่ผู้คนเริ่มหันไปลงทุนกับ Altcoin กันมากขึ้น หรือหยุดการลงทุนชั่วคราว ส่งผลราคานั้นได้ลดลงไป”

นักลงทุนต่าง ๆ อาจจะเริ่มทำการหมุนเวียนเงินออกจาก Bitcoin ไปลงทุนในตัวสกุลเงินทางเลือกที่ถูก และมีความน่าสนใจ เช่น ether, stellar, chainlink, litecoin เป็นต้น ซึ่งก็ทำให้สกุลเงินเหล่านี้ มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสวนทางกันกับตัว Bitcoin

ถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่า การเพิ่มขึ้นของราคา Altcoin ทั้งหลายนี้จะเพิ่มขึ้นหมุนเวียนกับการลดลงของทาง Bitcoin อย่างสัมพันธ์กัน แต่ยังไงก็ตามมูลค่าของ Bitcoin จะยังคงเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ก็ตาม และภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้น คาดกันว่าราคาจะพู่งสูงถึงระดับ 40,000 ดอลลาร์ (1,194,400 บาท)

สรรพากร ยันเงิน คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้น

กรม สรรพากร ยืนยันว่า ในส่วนเงินที่ได้รับจากตัวโครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่เสียภาษี – ตามที่มีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่าประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการ “ คนละครึ่ง ” จำนวน 3,000 บาท ในปี 2563 และโครงการ “ เราเที่ยวด้วยกัน ” ที่ได้รับส่วนลดค่าที่พักโรงแรม และคูปองค่าอาหาร ให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ให้แก่ทาง สรรพากร นั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย”

คนละครึ่ง ภาษี – 4 ม.ค. 64 กรมสรรพากรยืนยันเงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี ตามที่มีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่าประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 3,000 บาท

ในปี 2563 และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้รับส่วนลดค่าทีพักโรงแรม และคูปองค่าอาหาร ให้ถือเป็นรายได้ ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ นั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

“คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นซอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่าง กฎหมายเสนอต่อไป

แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่าง  กฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า